Vuorovaikutusvalmennus

Meillä kaikilla on oma tapamme ajatella ja toimia. Käyttäytymistapamme vaikuttavat kykyymme toimia ja tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutusvalmennus antaa jokaiselle osallistujalle konkreettisen ja luotettavan työkalun matkalle kohti tuloksekkaampaa yhteistyötä muiden kanssa.

Tutkimukset osoittavat kiistatta, että yrityksen tehokkuutta voidaan nostaa merkittävästi parantamalla työntekijöiden kommunikaatiotaitoja. Voimme paremmin ymmärtää toistemme erilaisuutta eikä turhaa aikaa ja energiaa kulu väärinymmärryksiin ja niiden tuottamiin virheisiin. Huono ilmapiiri, josta puuttuu toisten erilaisuuden kunnioittaminen ja ymmärtäminen vie energiaa työyhteisöstä. Palautetaitojen harjoittelussa on kysymys palautteen antamisesta, pyytämisestä ja vastaanottamisesta.