BUSINESS COACHING

Business coaching on tarkoitettu niille johtajille, asiantuntijoille ja esimiehille jotka vastaavat yrityksen menestyksestä nyt ja tulevaisuudessa. Coaching on kehittämismuoto, jossa coach haastaa, sparraa ja tukee asiakasta uusien näkökulmien löytämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Coaching-prosessi perustuu valmentajan ja valmennettavan keskinäisiin luottamuksellisiin keskusteluihin, valmennettavan haluun ottaa vastuuta ja suostua haastettavaksi sekä coachin ammattitaitoon ja koulutukseen.

Coach ei ole kriisitilanteiden korjaaja eikä konsultti.

Yritykselle coachingin hyödyt näkyvät tehokkuuden, motivaation ja sitoutumisen paranemisena ja tätä kautta kilpailukyvyn lisääntymisenä.

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

Johtaminen ja esimiestyö eivät tapahdu itsekseen, niihin on käytettävä aikaa ja niissä osaamista on kehitettävä. Esimiehen taidot joutuvat koetukselle erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa, jossa esimiehen on luotettava alaistensa osaamiseen. Esimiehen coaching-prosessissa hän oppii valmentavan johtamisen perustaidot: kysymisen, kuuntelemisen, läsnäolon, toisen voimavaroihin luottamisen. Taitojen valmentaminen voidaan myös toteuttaa koulutuksena, johon yhdistyy henkilökohtainen coaching. Valmentavan esimiehen taidot mahdollistavat alaisten taitojen esiin nousemisen ja käytön, motivaation ja ideoiden syntymisen ja antavat myös esimiehelle mahdollisuuden keskittyä omaan tehtäväänsä, eli esimiestyöhön.