EntryCoaching®

EntryCoaching auttaa sisäistämään uuden roolin uudessa tilanteessa. Tarve voi liittyä ensimmäiseen esimiestehtävään tai siirtymiseen asiantuntijasta esimieheksi. Organisaatiomuutokset tai henkilöstön vähentyminen edellyttävät myös oman työroolin uudelleenmuotoilua.

Uudessa tilanteessa ulkopuolinen coach voi olla ratkaisevan tärkeä tuki roolin ja suunnan löytämisessä. Coach ei korvaa esimiehen tukea vaan monipuolistaa sitä.

EntryCoaching varmistaa rekrytointi-investoinnin kannattavuuden tukemalla valittua henkilöä työsuhteen alussa. EntryCoaching-valmennus kestää neljä kuukautta ja sisältää tehokkaat työkalut, tapaamiset, välitehtävät ja tuen koko prosessin ajan. Alusta saakka annettu tuki varmistaa tehtävien nopean omaksumisen ja odotusten mukaisen toiminnan sekä korkean sitoutumisen tason.