Tiimi- ja ryhmävalmennus ja coaching

Tiimivalmennuksen tavoitteena on kehittää tiimin yhteistoimintaa kohti yhteistä päämäärää, lisätä keskinäistä luottamusta ja parantaa vuorovaikutustaitoja ja keskinäistä ymmärrystä. Valmennus tapahtuu workshop-työskentelyn kautta, johon valmentaja tuo ryhmän onnistumisen kannalta kriittisiä aiheita käsiteltäväksi. Vastuu tehtävistä toimenpiteistä on ryhmällä, ei valmentajalla. Tämä työskentelymalli vahvistaa sitoutumista yhteisiin päätöksiin.

Rymäcoaching levittää hyviä vuorovaikutustaitoja ja palautekulttuuria organisaation sisällä. Organisaation eri osien esimiehistä koostuvassa vertaisryhmässä pohditaan yhdessä johtamiseen liittyviä asioita/tilanteita. Toimintatapa madaltaa esteitä osastojen välillä helpottaen ideoiden ja innovaatioiden syntymistä ja leviämistä.