Henkilöstöhallintoa kutsutaan tuttavallisesti myös lyhyesti termillä HR, mikä on lyhenne sanoista Human Resources. HR tarkoittaa siis yritysten työntekijöiden johtamista liiketoimintalähtöisellä tavalla. Kerromme tässä artikkelissa HR:n tavoitteista sekä siitä, miten moderni HR oikein toimii. Jos henkilöstöhallinto kiinnostaa sinua, kannattaa jatkaa HR-aiheisen artikkelimme lukemista.

Mitkä ovat HR:n tavoitteet?

HR pyrkii nostamaan yrityksen talouden kohti menestystä. Samalla se pyrkii vahvistamaan yrityksen kilpailukykyisyyttä kovin kilpailluilla markkinoilla. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää keskittyä työntekijöihin, joita HR pitää yrityksen tärkeimpänä voimavarana. Lähes kaikissa yrityksissä on joko oma HR-osastonsa tai henkilö, joka vastaa yrityksen henkilöstöhallinnosta.

Eräs erityisen kilpailtu ala nykypäivänä on nettikasinotoiminta, joten tällä alalla HR on todella tärkeää. Alalla myös markkinoinnin merkitys korostuu suuren kilpailun vuoksi, joten kasinot pyrkivät kilpailemaan potentiaalisista asiakkaista hyvin monin eri tavoin. Eräs tapa ovat Ilmaispyöräytykset, joita kasinot tarjoavat asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkailleen tehdäkseen pelaamisesta entistäkin kiinnostavamman vapaa-ajanviettomahdollisuuden.

Miten HR:n tavoitteisiin pyritään?

Perinteisesti HR on vastannut tiettyjen osa-alueiden velvoitteiden käytännön toteutumista. Nämä osa-alueet ovat ennen olleet tarkasti säädeltyjä ja tyypillinen osa-alue on voinut olla esimerkiksi työsuhdejuridiikka. Työelämän kehittyessä kuitenkin entistä monimutkaisemmaksi ja -muotoisemmaksi myös HR on kehittynyt. Nykyisin sen tehtävänä on vastata työsuhteista niiden koko elinkaaren ajan ja kaikkien vaiheiden aikana. Tämä pitää sisällään esimerkiksi työsopimuksista sekä työtodistuksista vastuunkantamisen. Koska nykyisin kilpailu lähes alalla kuin alalla on kovaa, on eräs nykyaikaisen HR:n tärkeimmistä tavoitteista rekrytoida yritykselle alan parhaita osaajia. HR tekee paljon työtä saavuttaakseen tämän tavoitteen, sillä alan parhaat osaajat voivat nostaa yrityksen ennennäkemättömään menestykseen.

Alan huippuosaajien rekrytointi ei kuitenkaan nykyään enää riitä, sillä työntekijöitä ja heidän osaamistaan tulee myös koko ajan kehittää, jotta osaaminen pysyisi kehittyvien ja muuttuvien vaatimusten tasalla. HR pyrkii myös parantamaan työntekijöiden viihtymistä työssä sekä heidän sitoutumistaan työhönsä.

Onko HR vain suurten yritysten juttu?

Monesti HR:aa pidetään suurten yritysten etuoikeutena, mutta itse asiassa jonkin tasoista HR:aa esiintyy ihan jokaisessa yrityksessä, joka on palkannut työntekijöitä – olipa kyseessä sitten pieni tai suuri yritys. Suunnitelmallinen ja ammattimainen HR onkin jokaisen yrityksen salainen ase, sillä se auttaa luomaan aitoa ja voimakasta kilpailukykyä, jonka avulla yritys voi erottua joukosta.

Pienissäkin yrityksissä HR:sta on siis hyötyä ja oikeastaan juuri niissä kannattaa yrittää erityisen tehokkaasti saada yrityksen vähäiset työntekijät viihtymään ja antamaan yritykselle kaikkensa. Kun työntekijöitä on vähän, on erityisen tärkeää, että he tietävät mitä ovat tekemässä ja että mahdollisuuksien mukaan, he olisivat työssään huippuosaajia.

Miten HR vaikuttaa konkreettisesti yrityksissä?

Onnistunut, ammattimaisesti hoidettu ja asianmukainen HR parantaa työntekijöiden työssä viihtymistä. Samalla työntekijöiden sairauspoissaoloissa tapahtuu vähenemistä ja työntekijät sitoutuvat työhönsä entistä paremmin. Tämä kaikki vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja työnteon tavasta tulee entistä innovatiivisempi. Työntekijöiden innokkaasta suhtautumisesta työhönsä seuraa monia positiivisia asioita, joilla on kauaskantoiset seuraukset.

Jotta työntekijät kokisivat työnsä mielekkääksi, tulee heillä olla selkeä visio siitä, mitkä ovat työpaikan keskeiset tavoitteet, joita kohti yrityksen johto pyrkii yritystä luotsaamaan. Elleivät työntekijät tunne yrityksen missiota, eivät he oikein osaa myöskään kehittää itseään ja toimintaansa tukemaan tämän mission tavoittamista. Johdolta vaaditaankin vankkaa osaamista, jotta se osaa sanoittaa yrityksen mission ja saada työntekijät tavoittelemaan rinta rinnan tätä missiota parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun työpaikan työilmapiiri paranee entisestään ja kun yrityksen yrityskulttuuri on myönteinen ja innovatiivinen, näkyvät yrityskulttuurissa ja työilmapiirissä tapahtuneet muutokset työyhteisön sisäisten muutosten lisäksi myöskin ulospäin. Ensinnäkin yritys aletaan kokea entistä houkuttelevammaksi työpaikaksi, mikä auttaa houkuttelemaan yritykseen lisää alan parhaita osaajia. Samalla yhteistyökumppanit ja yrityksen asiakkaat kokevat yrityksen toiminnan entistä uskottavampana. Työntekijöiden innostus ja sitoutuminen työhönsä ei voi jäädä sidosryhmiltä huomaamatta. Uskottava yritys on entistä lähempänä suurta menestystä.

Ei varmastikaan ole liioiteltua sanoa, että HR on yksi yrityksen menestyksen tärkeistä avaintekijöistä. Jos HR:n keinoin onnistutaan motivoimaan ja sitouttamaan yrityksen työntekijät yrityksen yhteisen mission tavoitteluun innovatiivisella otteella, ollaan jo pitkällä kohti yrityksen menestystä. Jos taas HR epäonnistuu pahoin, saattavat seuraukset olla yritykselle kohtalokkaat, sillä työntekijöiden huonovointisuus alkaa pian näkyä myös yrityksen pahoinvointina.